Plavání dětí

Zde naleznete informace ohledně plavání kojenců, batolat a předškolních dětí

https://www.studio-kytka.cz/index.php/beroun/aktivity/plavani-v-bazenu

 

Význam plavání pro dětský organismus 

Počátky života jsou spojeny s vodním prostředím. Díky plavání vracíme dítě do prostředí, kde se zdárně vyvíjelo a kde mu bylo dobře. Tím, že dítě po porodu a kdykoli potom ponoříme do vody teplé 37-38 stupňů usnadníme jeho adaptaci na nové prostředí. Pravidelný pobyt ve vodě, plavání a potápění jsou jednou z možností, jak rozvíjet dovednosti, návyky dítěte a podpořit jeho správný vývoj.

Kojenecké plavání je jedna z prvních sportovních ale také společenských aktivit, které nejčastěji maminka s děťátkem podniká.

 

Malé dítě má větší předpoklady pro plavání než dospělý, má nižší hustotu těla, rozložení svalstva a parametry těla více vyhovují vznášení se ve vodě. Přesto není novorozenec schopen sám plavat v žádné poloze, neboť má slabé šíjové svalstvo.

 

S plaváním je nejlépe začít hned po narození, po zahojení pupíku, ale je nutno si uvědomit, že někteří nováčci mohou mít problémy, nikoliv pro svůj věk, ale pro již získané návyky.

 

Plavání pozitivně ovlivňuje fyzický a psychický vývoj dítěte, tzn:

 • příznivě ovlivňuje srdeční cévní systém
 • děti se postupně otužují - posiluje se imunitní systém a celková odolnost organismu
 • při plavání dochází k zesílení srdečního svalu a zvětšení srdečních komor
 • dochází ke zvýšení vitální kapacity plic a tím je dýchání kvalitnější
 • uspokojuje psychické potřeby dítěte
 • umožňuje rychlejší pohybový vývoj dítěte
 • zlepšuje střevní peristaltiku
 • napomáhá k odstranění různých nedostatků a vad držení těla
 • při plavání je odlehčován podpůrný aparát, hlavně kosti a klouby
 • dochází k zesílení zádových svalů udržující správné zakřivení páteře
 • pobyt ve vodě příjemně unavuje, prohlubuje spánek a podporuje chuť k jídlu
 • díky plavání jsou děti klidnější, vyrovnanější a dobře prospívají

 

K plavání dětí vede také jiný důvod. Jde o záchranu života dítěte před utonutím: děti dříve poznají vlivy vody, získají pro ni cit, celkově zesílí. Je tedy předpoklad, že se naučí dříve a lépe plavat.

 

A najdou se ještě důvody příjemné povahy:

 • úžasný zážitek pro děťátko i maminku nebo tatínka
 • působí na dobrou náladu - dítě má z plavání radost, po úspěšném zvládnutí cviku nabývá pocitu sebevědomí (u trochu větších dětí)
 • zpestřuje rodičovskou dovolenou
 • plavání miminek je jednou z mála komplexních pohybových aktivit pro děti do jednoho roku
 • dává základ pro pravidelný režim
 • pomáhá rozvíjet pevnost důležitého citového pouta mezi dítětem a maminkou nebo tatínkem
 • z hlediska výchovného:  rozvíjí se vůle, vytrvalost a kázeň 
 • pravidelný pobyt ve vodě prospěšně ovlivňuje celý život dítěte, dítě získává pocit důvěry a životní jistoty
 • rodiče i miminko se také seznamuje s ostatními dětmi a jejich maminkami a tím rozvíjíme první kontakty s vrstevníky

 

Plavání může být pro dítě velmi příjemnou formou pohybu, který je pro zdraví dítěte ústřední. Díky plavání bude dítě fyzicky i psychicky odolnější.

 

Cílem není naučit miminko plavat, ale naučit ho nebát se vody, osvojit si dýchání, splývání a připravit ho na vlastní výuku plavání. Děti dříve získají cit pro vodu a je pravděpodobné, že se naučí dříve a dobře skutečnému plavání (ve věku čtyř až pěti let).

 

PLAVANI NEJMENŠICH

 

Plavání ve vaně

S vodou je dítě možné seznamovat kdykoli, nejvýhodnější je to ihned po zahojení pupeční jizvy. Obvyklé je plavání spojit s večerním koupáním v době, kdy je dítě spokojené, není hladové (ideální je plavat 15-20 min. po jídle). Dobré je, když v bezpečí matčina náručí slyší vodu tekoucí do vany. Opakuje-li se tento vjem pravidelně v souvislosti s následnými příjemnými prožitky při pobytu ve vodě, dítě se uklidní a vložení do vody očekává.

Pro děti od druhého či třetího měsíce do druhého roku věku platí, že zaujímají-li dítě polohu, kdy má tělíčko natažené, paže a nohy uvolněné, dlaně rozevřené, cítí se v klidu a pohodě. Pokud se ale dítě schoulí do fetální polohy, je nepokojné a necítí se v bezpečí.

V novorozeneckém období je „plavání“ dítěte velmi jednoduché. Spočívá převážně ve splývání po hladině s oporou rodičovské ruky, a to především v poloze na zádech, později na krátkou dobu také v poloze na bříšku. Při splývání je důležitý správný úchop, který zpevní slabé šíjové svalstvo novorozence.

Důležitou dispozicí pro plavání je u kojence nízká hustota jeho těla. Proto na vodě v poměrně vysoké poloze splývá. Položí-li se zvolna na hladinu, nepotopí se, ale částí těla zůstane nad hladinou.

Domácí prostředí dává nejen větší pocit jistoty rodičům i dítěti, ale jeho nespornou výhodou je i možnost dodržení maximální hygieny. Pro rodiče je výhodné využít návštěvy školené instruktorky, která dochází do rodiny 1x za 2-3týdny. Tato služba poskytovaná plaveckými kluby je v poslední době rodiči vítána. Rodiče se tak naučí správnému držení dítěte a jsou seznámeni se základní metodikou plavání ve vaně. V domácím prostředí je čas i atmosféra na zodpovězení spousty otázek týkajících se psychomotorického vývoje kojenců, správné manipulace a nošení dítěte. Po absolvování kurzu doma ve vaně, tzn. v půl roce, umí dítě splývat na zádech úchopem za hlavičku nebo kyčle a potápět se na signál. A může do bazénu.

 

Plavání v bazénu

Kurzy většinou probíhají v 10 lekcích 1x týdně, doba pobytu ve vodě bývá půl hodiny. Děti jsou rozděleny do skupin podle věku a pokročilosti. V jedné skupině je kolem 6 dětí, plavou s maminkou nebo tatínkem.

Malé děti mají vodu velmi rády, ale nejsou schopny plavat běžnou technikou, proto je nutno vycházet ze zájmu a schopností dítěte. Je třeba si uvědomit, že prožitky spojené s lokomocí ve vodě mají ve vhodném podání pro dítě cenu hry. Dětem je třeba dát příležitost, aby si ve vodě hrály s oblíbenými hračkami. Výsledek je závislý na vhodném přístupu k dítěti a na přiměřeném metodickém postupu. Jestliže se činnost dětem líbí, pak si plavání oblíbí. V opačném případě se snaží vodě vyhnout.

Plavání dětí s rodiči je ve smyslu učící se dvojice (rodič a dítě) individuální, ale současně i skupinové, protože souběžně probíhá výuka dvojic ve skupině. Výuka je řízena instruktorem. Dobrý intimní vztah dítěte a rodiče může vést ke zvýšení efektivity výuky. Rodič ví, jak dítě správně motivovat, jak mu srozumitelně objasnit smysl cvičení, jak ho povzbudit. Dítě je ve styku s blízkou osobou, které důvěřuje, cítí se tak klidnější a jistější. Smysl kojeneckého plavání spočívá ve vytváření podmínek k pohybovým projevům dětí, v podněcování a rozvoji těchto projevů, a to příjemnou pohybovou aktivitou.

Děti se přirozeným způsobem učí pohybové koordinaci, zpevňují svalstvo s malou dopomocí splývají na zádíčkách, učí se skákat, potápět a orientovat pod vodou – „dohrabou“ se ke břehu, po bříšku jezdí ze skluzavky.

Seznámí se s působením vody na celý povrch těla včetně obličeje, poznají působení tlaku a vztlaku vody, naučí se pod hladinou i „plavat“.

Z plaveckého hlediska je obsahem kojeneckého plavání zajištěné i samostatné polohování dítěte ve vodě na zádech a na bříšku, pohyby končetin a trupu, drobný pohyb ve vodě. Některé činnosti jako setrvávání ve splývavé poloze, vznášení se, potápění obličeje pod vodu nebo samostatné pády do vody mohou být rozvíjeny záměrnou, ale přiměřenou formou.

Důležitou podmínkou vedení dítěte ve vodě je udržovat s ním zrakový a slovní kontakt a dodržovat plynulou návaznost poloh, aktivaci pohybů a přechod mezi jednotlivými cvičeními bez statických prostojů. Náročné části lekce jsou střídány s oddechovým časem, hodina je prokládána říkankami a jednoduchým pohybovým cvičením.

I když dítě v tomto věku není schopno naučit se skutečně plavat, jestliže je přirozeně vodě přivyklé, má takové schopnosti, aby si dokázalo poradit, dostat se samo bez paniky ke břehu, pokud do vody spadne.

Při dodržení podmínek, které jsou spojeny s péčí o dítě daného věku, se zajištěním hygieny a biologických potřeb, je pohybová stimulace u zdravého dítěte něčím, co může být bohatou prožitkovou sférou pro dítě i rodiče a co může pomoci dítěti optimálně se celkově rozvíjet. Přiměřená stimulace dítěte podporuje ve vzájemné vazbě jeho plný rozvoj tělesný, pohybový, psychický i sociální.

Množství, intenzita i kvalita podnětů, které na dítě působí, nesmí však v žádném případě vyvolávat akceleraci v žádné oblasti jeho vývoje. Nepřiměřená akcelerace vývoje dítěte je nezdůvodnitelná a je chybou. Někteří rodiče vidí smysl plavání jen ve výkonech svých dětí, kterými předbíhají své zdravé vrstevníky. Těmto rodičovským touhám by měli instruktoři čelit a vysvětlit jim nesprávnost jejich představ.

Pro dítě jsou důležité rituály. Proto mají hodiny podobné složení, říkanky se často opakují a časem se přidají nové, náročnější. Rodiče, kteří již tuší, co přijde, tak získávají čas pro sebe a své dítě, mají možnost se na ně plně soustředit, a dávají tak dětem najevo svou vlastní jistotu, což je pro děti velice důležité.

Je třeba, aby počínání rodičů bylo rozhodné a přesné. Každá nerozhodná činnost má odezvu v jednání a chování dítěte, které každou nejistotu vycítí a reaguje na ni. Dítě totiž snadno přebírá emoce rodičů.