Děti

Cvičení rodičů s dětmi:
Lekce jsou určeny pro děti od 2 do 5 let.

Cíle cvičení:
• zlepšení pohybových a sociálních dovedností a získání správných návyků z oblasti TV
• rozvoj hrubé i jemné motoriky
• pozitivní vztah k jiným členům skupiny, spolupráce rodiče s dítětem
• radost z pohybu, zvýšení slovní zásoby, rozvoj řeči a paměti
• setkávání rodičů s jinými rodiči a dětmi
• hladký přechod do oddělení předškoláků, mladších a starších školáků